Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Neoglocianus maculaalba (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej części Afryki Północnej, południowej i środkowej części Europy, docierający do Kaukazu i na Bliski Wschód. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, wykazany tylko z ośmiu krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk. Chowacz makówkowiec jest ciepłolubnym ryjkowcem występującym głównie na gliniastych i piaszczysto-marglistych glebach. Bywa spotykany na polach, przydrożach, ciepłych zboczach i w ogrodach. Żyje w Europie Środkowej wyłącznie na maku lekarskim — Papaver somniferum L. i maku polnym — P. rhoeas L. Postacie dojrzałe spotykano na roślinach od połowy maja do lipca. Samica przed złożeniem jaj wywierca otwór w ściance torebki nasiennej, następnie przez otwór znosi do wnętrza 7-8 jaj. W czasie niepogody samica wybiera miejsce dla złożenia jaj po stronie słonecznej torebki, natomiast przy słonecznej pogodzie — po stronie zacienionej. Larwy żerują w torebkach na niedojrzałych nasionach. W jednej dojrzewającej torebce może występować do 20 larw; pod koniec żerowania wnętrze torebki często ulega zapleśnieniu na skutek nagromadzenia ekskrementów. Dorosłe larwy wygryzają się z torebki, spadają na glebę, wdrążając się w nią na głębokość 6-10 cm, a nawet 30 cm i tu się przepoczwarczają. W wyniku działalności larw, torebki nasienne mogą ulec zdeformowaniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Griep 1939b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Gerhardt 1891c), Góra (Gerhardt 1903, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Żerań (Smreczyński 1932), okolice Warszawy (Smreczyński 1974); Podlasie: Tylwica koło Białegostoku (Ruszkowski J.W. 1933), Białystok (Kuntze R. 1936, Smreczyński 1974); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Scholz R. 1932c); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa-Zacisze (Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska: Zemborzyce koło Lublina (Ruszkowski J.W. 1935e), Nałęczów (Cmoluch 1980c); Nizina Sandomierska: Jarosław (Smreczyński 1974); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912)