Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cartodere (Cartoderema) ruficollis (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w południowej i środkowej Europie, wykazywany również z południowej Skandynawii, Afryki Północnej, Madery, Wysp Kanaryjskich, Ameryki Północnej i Środkowej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych w siedmiu krainach. Występuje najczęściej w środowiskach synantropijnych. Poławiany w wilgotnych pomieszczeniach dla zwierząt, stodołach, szopach, spichrzach, młynach, mieszkaniach, piwnicach i pryzmach kompostowych. Żeruje na pleśniach rozwijających się na resztkach roślinnych (słoma, siano, plewy), zbożu i jego przetworach, wilgotnych drewnianych ścianach oraz tapetach. Spotykany również w biotopach leśnych, na składowiskach drewna i w tartakach, na pleśniejącym drewnie i korze, na hubach oraz w starych gniazdach ptaków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Skierniewic i Rawy Mazowieckiej (Koślińska 1963); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Zwierzyniec (Rybiński 1897), Częstochowa-Mirów (Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska: Lublin-Park Słowiański (Ostrowski 1966); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Leder 1872, Koltze 1873, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Nawrot i Wiśniewski 1970); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)