Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Glocianus pilosellus (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w południowej i zachodniej części Europy, południowej części Europy Środkowej, na wschód przez Półwysep Bałkański sięgający po Turcję. W Polsce należy do rzadkości — jest znany tylko z czterech krain. Biologia tego ryjkowca i jego rozwój nie są znane. Postacie dojrzałe łowiono od połowy maja do sierpnia, głównie na glebach piaszczystych, na suchych zboczach, wrzosowiskach, w jasnych lasach i w dołach po wybranym piasku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: