Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Glocianus punctiger (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek występujący w prawie całej Europie (z wyjątkiem skrajnych obszarów północnych Fennoskandii), docierający na wschód do Azji Środkowej. W Polsce bardzo często spotykany, szeroko rozprzestrzeniony od Bałtyku aż po Tatry. Zasiedla pola, łąki, ogrody, przydroża, miedze, pobrzeża wód i lasów. Żyje wyłącznie na mniszku pospolitym — Taraxacum officinale Web. Postacie dojrzałe spotykano na roślinach od marca do października, a w okresie zimowym w ściółce, wśród mchów i szczątków roślinnych. Samice składają jaja w kwietniu-czerwcu do pustych łodyg kwiatonośnych, w ich górnych odcinkach. Samica może złożyć do wnętrza jednej łodygi 10-20 jaj przez uprzednio żuwaczkami wygryziony otwór, który zostaje następnie zasklepiony sekrecją samicy i wyciekającym mlecznym sokiem rośliny. Larwy po wylęgnięciu z jaja przemieszczają się z łodygi do szypułki kwiatu, gdzie żywią się miękiszem, następnie przegryzają dno koszyczka i żerują na niedojrzałych owocach. Począwszy od maja-czerwca dorosłe larwy przez wygryzione otwory w okrywie koszyczka wypadają na ziemię, gdzie przepoczwarczają się na głębokości 4-5 cm w błyszczącym kokonie wytworzonym uprzednio z wydzieliny larwy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Woliński Park Narodowy (Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Stachowiak P. 1994b), nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: nadl. Wigry — rezerwat Wasilczyki, nadl. Ruda — rezerwat Szumny Zdrój (Gotwald 1968), Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1883, Stachowiak P. 1984), Burzenin nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Chojnów (Malkin B.*), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie: Grodzisk woj. Siedlce (Minda-Lechowska 1981); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b, Trojan i in. 1994, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1928), Stary Wołów, Wadachowice koło Strzelina, Sulistrowiczki (Wanat M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Mazur M. 1983), Mokre Śląskie, Rybnik, Rydułtowy, Górki Śląskie koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Wiech 1984, Knutelski 1991, Michalik i in. 1991, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Smreczyński 1932, Cmoluch i in. 1975, Minda-Lechowska 1981, Wiech 1984, Nunberg 1986, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. 1994e, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch i Kowalik 1964, Fedorko 1966, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Miczulski i Olszewski 1973, Cmoluch i Łętowski 1977, Machowicz-Stefaniak 1977, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. 1992), Kazimierz Dolny (Malkin B.*); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Minda-Lechowska 1981, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), leśniczówka Krzywe, Józefów (Kuśka A.*); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Wagner H. 1944b, Stachowiak P. 1988b), Jugów (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853), Stronie Śląskie (Kuśka A.*); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1995), góra Tuł (Kuśka A.*); Kotlina Nowotarska (Knutelski i Skalski 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995); Bieszczady (Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Stachowiak P. 1994); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Skalski 1993, Knutelski i Witkowski 1995); Tatry (Kuśka 1987, Knutelski 1993), Jaszczurówka (Kuśka A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Zebe G. 1853); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); «Beskid Niski» (Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Nysa — locus typicus! dla Ceuthorrhynchus punctiger a. rufipes Gabriel, rezerwat Przełęk koło Nysy, Złotoryja (A. Kuśka*)