Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Datonychus angulosus (Boheman in Schönherr, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący głównie zachodnią i środkową część Europy, docierający na południe do północnych Włoch, a na północ do Danii i południowej Szwecji. W Polsce omawiany gatunek ma rozerwany zasięg; na północy występuje na Mazurach, a na południu zasiedla duży obszar wyżynny i górzysty w 11 krainach. Występuje na wilgotnych polach, przydrożach półcienistych pobrzeżach lasów i zarośli, zrębach, bagnistych łąkach i rowach. Żyje na roślinach z rodziny wargowych - Labiatae, jak czyściec błotny - Stachys palustris L., poziewnik pstry - Galeopsis speciosa Mill., poziewnik szorstki - G. tetrahit L. i karbieniec pospolity - Lycopus europaeus L. Larwy żerują w łodygach, a przepoczwarczają się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Zalewo woj. Olsztyn (Czwalina 1888, Smreczyński 1974), Solanka i Sikory Juskie koło Kętrzyna, Olsztyn (Białooki P.*), Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Wrocław-Wojnów, Muszkowice koło Henrykowa (Wanat M.*); Górny Śląsk: rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1982), Rogów koło Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębie-Zdrój (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Smreczyński 1974, Mazur M. 1983); Roztocze: Roztoczański Park Narodowy (Cholewicka-Wiśniewska 1994); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910), Gołogłowy (Kania 1991b), Szklarska Poręba (Szypuła J.*); Sudety Wschodnie: Krowiarki, Romanowo (Kania 1991b), Masyw Śnieżnika (Kania J.*); Beskid Zachodni (Wanka 1915, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1993, Knutelski i Witkowski 1995), góra Tuł koło Cieszyna (Kuśka A.*); Kotlina Nowotarska: Magura Spiska - Rzepiska (Knutelski i Skalski 1993); Beskid Wschodni (Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Mazur M. 1994b, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982, Stachowiak P. 1994); Pieniny (Knutelski i Skalski 1993, Petryszak 1993b, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Hoffmann 1954, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); Polska Zachodnia (Smreczyński 1974); «Prusy» (Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Beskid Niski» (Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993)