Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Datonychus derennei (Guilleaume, 1936)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Mało znany gatunek europejski, notowany z nielicznych stanowisk na Ukrainie, Słowacji, Morawach, Węgrzech, w Polsce, Niemczech i we wschodniej Francji. W Polsce areał rozsiedlenia tego ryjkowca obejmuje dziewięć południowych krain na obszarach wyżynnych i górzystych. Jest rzadko spotykanym ryjkowcem kserotermofilnym, zasiedlającym suche wzgórza, skały wapienne, pobrzeża lasu i widne zarośla. Żyje na lebiodce pospolitej - Origanum vulgare L. i czyśćcu prostym - Stachys recta L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Wierzchowiec koło Krakowa (Smreczyński 1950, Pawłowski J. i in. 1994), okolice Krakowa (Hoffmann 1954, Dieckmann 1962, Dieckmann 1966, Dieckmann 1966c, Dieckmann 1969, Dieckmann 1972, Smreczyński 1974, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Mazur M. 1983, Kuśka 1989c, Cmoluch i in. 1995); Góry Świętokrzyskie: Zagaje Grzegorzewskie, Cząstków (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1965, Cmoluch 1971, Dieckmann 1972, Smreczyński 1974, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992); Roztocze (Cmoluch 1959, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1990b, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Smreczyński 1974); Beskid Zachodni: Muszyna (Petryszak 1982), góra Tuł koło Cieszyna (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1938b, Smreczyński 1950, Smreczyński 1955, Smreczyński 1955c, Smreczyński 1974, Hoffmann 1954, Dieckmann 1962, Dieckmann 1972, Petryszak 1982, Mazur M. 1994), Brylińce koło Przemyśla (Wanat M.*); Pieniny: Pieniński Park Narodowy (Gotwald 1968, Petryszak 1982, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Horion 1951, Lohse 1983, Lucht 1987, Koch K. 1992, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); Polska Południowa (Dieckmann 1966c)