Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cartodere (Cartodere) argus Reitter, 1884f
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek zamieszkujący głównie Europę środkową, na zachód docierający do Francji, a na południe do środkowych Włoch, Bośni, Krainy i Siedmiogrodu, notowany nadto z Finlandii, Syrii, Afryki Północnej i Ameryki Północnej. W Europie środkowej należy do wielkich rzadkości, dlatego też wymagania ekologiczne tego chrząszcza poznane są fragmentarycznie. W Polsce notowany tylko z pojedynczych stanowisk w trzech południowych krainach. Znajdowany pod zmurszałą korą dębu, wśród mchów na wilgotnej łące, na przetworach roślinnych w mieszkaniach oraz wśród środków farmaceutycznych pochodzenia roślinnego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Horion 1951, Horion 1961); Wyżyna Małopolska: nadleśnictwo Ostrowiec woj. Kielce (Skrzypczyńska 1978, Skrzypczyńska 1981), leśnictwo Bliżyn (Skrzypczyńska 1981); Beskid Wschodni: nadleśnictwo Krasiczyn woj. Przemyśl (Skrzypczyńska 1978)