Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Datonychus paszlavszkyi (Kuthy, 1890)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu; wykazywany z niewielu stanowisk w Anatolii, na Ukrainie, Węgrzech, Słowacji, w Austrii, Polsce i Niemczech. W Polsce występuje lokalnie na nielicznych stanowiskach w trzech południowych krainach. Chowacz kserotermofilny, występujący w miejscach suchych i nasłonecznionych - na łąkach, wzgórzach, przydrożach i w jasnych zaroślach. Żyje na szałwi łąkowej - Salvia pratensis L. i szałwi omszonej - S. nemorosa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska: rezerwat Góra Panieńska koło Dwikoz (Cmoluch 1993), Dwikozy (Cmoluch i in. 1995); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Szymczakowski 1965, Grądziel 1968, Smreczyński 1974, Petryszak 1982, Mazur M. 1983); Roztocze: rezerwat Łabunie (Cmoluch 1963, Smreczyński 1974), Kąty (Cmoluch 1971, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Dziewcza Góra koło Niedzielisk (Wanat M.*); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994)