Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meligethes villosus Brisout, 1863e
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Bardzo rzadko spotykany gatunek o słabo poznanym zasięgu, znany z nielicznych okazów łowionych na Półwyspie Iberyjskim, we Francji, Włoszech i w Dalmacji. A. Horion (1960) wątpi w prawdziwość dawnych danych o występowaniu tego gatunku w środkowej Europie (Austria, Niemcy, Polska). Omawianego gatunku nie zalicza się do fauny naszego kraju. Wzmianki o znalezieniu na Nizinie Mazowieckiej i w Beskidzie opierały się prawdopodobnie na okazach, zawleczonych lub omyłkowo zaetykietowanych. Rośliną żywicielską jest szanta zwyczajna — Marrubium vulgare L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Rawa Mazowiecka (Osterloff 1885, Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1976, Horion 1960); «Beskidy» (Reitter 1911, Horion 1960, Nunberg 1976); «gubernia radomska» (Jakobson 1915)