Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cartodere (Cartodere) costulata Reitter, 1877c
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek opisany z Japonii, skąd przypuszczalnie był importowany do Europy, ale jak się wydaje, nigdzie tutaj na stałe nie zaaklimatyzował się; notowano go ponadto z Ameryki Północnej. W Europie wykazywany z nielicznych stanowisk w Holandii, na Węgrzech, w Dalmacji, Grecji. W Polsce znany tylko z Cieszyna, prawdopodobnie na podstawie zawleczonych okazów. W związku z tym nie zalicza się omawianego gatunku do chrząszczy krajowych. Wymagania środowiskowe nie są znane; w Europie poławiano go w piwnicach, mieszkaniach i drogeriach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915, Wanka 1916b, Horion 1961); «Pomorze» (Schilsky 1909, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961)