Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Datonychus urticae (Boheman in Schönherr, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek występujący w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, docierający na północ do Danii; notowany ponadto z zachodniego Podola, Kaukazu i Bliskiego Wschodu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju; występuje głównie w ciepłych grądach. Żyje w cienistych miejscach na czyśćcu leśnym - Stachys silvatica L., na Podolu i Słowacji zbierany na murawach kserotermicznych, na czyśćcu kosmatym - Stachys germanica L. (M. Wanat*); w krajach zachodnich i południowych również na u nas nie występujących gatunkach szałwi - Salvia L. Larwa żeruje i odbywa rozwój w łodygach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Griep 1939b, Stachowiak P. 1994b); Dolny Śląsk: Świdnica (Gerhardt 1903b, Gerhardt 1903d, Gerhardt 1910, Polentz 1949), Wrocław-Pracze Odrzańskie (Polentz 1939b), Wrocław-Wojnów, Szczodre koło Wrocławia (Szypuła J.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Smreczyński 1950, Smreczyński 1974, Mazur M. 1983); Beskid Zachodni: Rytro (Smreczyński 1939b, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Reitter 1916); «Śląsk» (Schilsky 1909, Reitter 1916, Dalla Torre i Hustache 1930, Wagner H. 1944b, Horion 1951, Smreczyński 1974, Lohse 1983); «Karpaty» (Smreczyński 1974)