Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Microplontus molitor (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący zachodnią i południową część Europy, docierający na wschód do zachodniej części Europy Środkowej (w Niemczech do Nadrenii i Wirtembergii oraz w Austrii do Vorarlbergu); notowany nadto z Algierii i Maroka. Pomimo kilku wzmianek z Polski, brak dotychczas udokumentowanych danych o występowaniu M. molitor (Gyll.) w naszym kraju. Informacje sprzed przeszło stu lat ze Śląska Dolnego nie znalazły później potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910). Dane Sz. Tenenbauma o występowaniu na Mazowszu i Roztoczu pominął S. Smreczyński (1974) i nie zaliczył omawianego gatunku do chrząszczy krajowych, a M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) wyrazili opinię, że był on błędnie wykazany ze Śląska, Zamojszczyzny i okolic Warszawy. Występuje głównie na glebach wapiennych - w winnicach, na ugorach i miejscach ruderalnych. Według piśmiennictwa żyje na rumianie psim - Anthemis cotula L., rosnącym na przydrożach i przychaciach i występującym u nas; ponadto na roślinach nie notowanych z Polski: Anthemis mixta L. i Chrysanthemum myconis L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Dolny Śląsk (Letzner 1881b, Gerhardt 1891b); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918); «Śląsk» (Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)