Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Microplontus molitor (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący zachodnią i południową część Europy, docierający na wschód do zachodniej części Europy Środkowej (w Niemczech do Nadrenii i Wirtembergii oraz w Austrii do Vorarlbergu); notowany nadto z Algierii i Maroka. Pomimo kilku wzmianek z Polski, brak dotychczas udokumentowanych danych o występowaniu M. molitor (Gyll.) w naszym kraju. Informacje sprzed przeszło stu lat ze Śląska Dolnego nie znalazły później potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910). Dane Sz. Tenenbauma o występowaniu na Mazowszu i Roztoczu pominął S. Smreczyński (1974) i nie zaliczył omawianego gatunku do chrząszczy krajowych, a M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) wyrazili opinię, że był on błędnie wykazany ze Śląska, Zamojszczyzny i okolic Warszawy. Występuje głównie na glebach wapiennych - w winnicach, na ugorach i miejscach ruderalnych. Według piśmiennictwa żyje na rumianie psim - Anthemis cotula L., rosnącym na przydrożach i przychaciach i występującym u nas; ponadto na roślinach nie notowanych z Polski: Anthemis mixta L. i Chrysanthemum myconis L.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Dolny Śląsk (Letzner 1881b, Gerhardt 1891b); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918); «Śląsk» (Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)