Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Mogulones albosignatus (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony od Francji przez Europę Środkową i Ukrainę po Azję Mniejszą. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w dwunastu krainach. Jest ryjkowcem kserotermicznym, zamieszkującym suche i ciepłe miejsca na polach, ugorach, miedzach, zboczach i przydrożach, zwłaszcza na glebach gliniasto-piaszczystych i wapiennych. Żyje na nawrocie polnym - Lithospermum arvense L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Mazurskie (Smreczyński 1974); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910), Turów koło Głogowa (Szypuła J.*); Nizina Mazowiecka: Radzymin (Smreczyński 1932, Cmoluch 1972), okolice Warszawy (Smreczyński 1974); Dolny Śląsk (Letzner 1873, Letzner 1876, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1899, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Scholz R. 1932c); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Smreczyński 1932, Smreczyński 1934, Smreczyński 1974, Cmoluch 1972, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994, Pawłowski J. i in. 1994), Okiermik koło Zawiercia, Siewierz, rezerwat Góra Zborów koło Podlesie (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994), Skotniki koło Wiślicy (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Miczulski 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Smreczyński 1974, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Mazur M. i Wanat 1994); Roztocze (Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1990b, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. i Wanat 1994); Nizina Sandomierska (Mazur M. i Wanat 1994); Sudety Zachodnie: Jawor (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Nowa Ruda (Kolbe W. 1921b), Bolków (Wagner H. 1944b); Sudety Wschodnie: Międzygórze koło Bystrzycy Kłodzkiej (Kolbe W. 1914); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Smreczyński 1974), Opole Zachodnie (Mazur M. 1994b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1974); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)