Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cartodere (Cartodere) schueppeli Reitter, 1881b
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek o nieznanym pochodzeniu, opisany z Berlina, możliwe że na podstawie zawleczonego okazu, później w Niemczech nie znajdowany. Notowany poza tym z południowej Francji i Azerbejdżańskiej SRR. W naszym kraju z całą pewnością nie stwierdzony; ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Polsce i Galicji opierały się na danych odnoszących się do stanowiska leżącego obecnie na wschód od naszej granicy (Kutkowce koło Tarnopola w Ukraińskiej SRR). Bionomia i wymagania ekologiczne tego gatunku nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.