Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mogulones cruciger (Herbst, 1784)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje zachodnią część Afryki Północnej, południową i środkową część Europy, Danię i południowe prowincje Norwegii i Szwecji. Występuje w prawie całej Polsce (Smreczyński 1974); ze Śląska Dolnego, Wzgórz Trzebnickich i Sudetów Zachodnich wykazany na podstawie danych z zeszłego wieku, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje głównie na glebach piaszczystych - na przydrożach, ugorach, miejscach ruderalnych i suchych wzgórzach. Żyje na ostrzeniu pospolitym - Cynoglossum officinale L. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się na roślinach od wczesnej wiosny do lipca; nowe pokolenie od sierpnia do jesieni. Larwy żerują w łodygach i szyi korzeniowej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębowo - rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: nadl. Wigry-rezerwat Wasilczyki (Gotwald 1968), Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922), Burzenin nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Złoty Potok (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rogów (Nunberg 1986), Kichary (Cmoluch i in. 1995), Sulejów, Pińczów (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy - Droga Królewska (Cmoluch 1980); Wyżyna Lubelska (Wańkowicz 1878, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1980, Cmoluch 1981, Cmoluch 1986b, Mazur M. 1992); Roztocze: Panasówka woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Petryszak 1982, Petryszak 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Mazur M. 1994); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886)