Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mogulones hungaricus (Brisout, 1869)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony od Polski Południowej, Moraw, Czech i Słowacji przez Austrię i Węgry po Bukowiną i zachodnie Podole. W Polsce znany dotychczas z kilku stanowisk w dwu krainach. Występuje na suchych przydrożach, miedzach, gruzowiskach i skałach. Rośliną żywicielską tego ryjkowca jest ośmiał mniejszy - Cerinthe minor L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1956, Smreczyński 1974, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Mazur M. 1983, Mazur M. 1994f, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995), Bogucice koło Pińczowa (Szypuła J.*), Skowronno koło Pińczowa (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: Opoka Duża woj. Tarnobrzeg (Cmoluch 1981, Cmoluch 1986b, Mazur M. i Wanat 1994); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994)