Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mogulones larvatus (Schultze, 1897)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem zachodnią część Afryki Północnej i zachodnią, południową oraz środkową część Europy; notowany nadto z Danii, południowej Finlandii i Syberii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w ośmiu krainach. Zamieszkuje lasy, zwłaszcza liściaste oraz zarośla. Jako rośliny żywicielskie tego ryjkowca były podawane: miodunka plamista - Pulmonaria officinalis L., miodunka ćma - P. obscura Dum. i miodunka miękkowłosa - P. molissima Kern.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: nadl. Rajgród - rezerwat Czerwone Bagno (Gotwald 1968); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1900b, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Kolbe W. 1931), góra Ostrzyca koło Proboszczowa (Kuśka A.*), Wrocław-Wojnów (Szypuła J.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1956, Smreczyński 1974), Kraków-Bielany (Smreczyński 1956, Mazur M. 1983), Ojcowski Park Narodowy - Góra Zamkowa (Pawłowski J. i in. 1994), Kraków-Skały Panieńskie (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska: Dwikozy (Cmoluch i in. 1995); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Wanka 1915, Wanka 1920, Tenenbaum 1931, Smreczyński 1956, Knutelski 1987, Knutelski 1988), góra Tuł koło Cieszyna (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Trella 1938b, Kuntze i Noskiewicz 1938, Smreczyński 1974, Mazur M. 1994); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Gerhardt 1900d, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1916, Kinel i Noskiewicz 1930, Kuntze i Noskiewicz 1938, Horion 1951, Smreczyński 1974)