Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Mogulones pallidicornis (Gougelet et Brisout H. de Barneville, 1860)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący południową, zachodnią i środkową część Europy; notowany ponadto z Danii, dwu południowych prowincji Szwecji, Kaukazu i Syberii. W Polsce wykazany z dwunastu krain, w niektórych tylko z pojedynczych stanowisk. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, w Alpach dochodzi do 2200 m n.p.m. Występuje głównie na pobrzeżach lasu, w zaroślach, półcienistyeh i jasnych, wilgotnych lasach liściatych, na porębach i polanach leśnych oraz w dolinach potoków i rzek. Żyje na miodunkach - Pulmonaria L.; w piśmiennictwie jako rośliny żywicielskie tego ryjkowca były podawane: miodunka czerwona - Pulmonaria rubra Schott, miodunka ćma - P. obscura Dum., miodunka plamista - P. officinalis L. i miodunka wąskolistna - P. angustifolia L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębowo - rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Natolin (Smreczyński 1932), okolice Warszawy (Smreczyński 1974); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1915, Kolbe W. 1921), Wrocław-Wojnów, rezerwat Zwierzyniec koło Oławy, Henryków koło Ziębic (Wanat M.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1929, Smreczyński 1974, Trella 1934, Dieckmann 1966c, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Biała Góra (Petryszak 1988), Wyżyna Miechowska (Petryszak 1991), rezerwat Grabowiec (Mazur M. i Wanat 1994, Smreczyński 1974); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż, Grzegorzewice (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska: rezerwat Bachus koło Sawina (Cmoluch i in. 1990, Cmoluch i in. 1992); Roztocze: Kąty II koło Zamościa (Wanat M.*); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Kolbe W. 1915), Bolków woj. Jelenia Góra (Wagner H. 1944b); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Kolbe W. 1915); Beskid Zachodni: Piaski, Szalone (Petryszak 1982); Beskid Wschodni (Trella 1934, Smreczyński 1974, Mazur M. 1994), Brylińce i Hołubla koło Przemyśla (Wanat M.*); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Horion 1951, Dieckmann 1972, Smreczyński 1974)