Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mogulones pannonicus (Hajóss, 1928)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek mało znany, chociaż od jego opisu upłynęło prawie 70 lat; notowany tylko z Polski i Węgier. Według S. Smreczyńskiego(1974) znany w Polsce jedynie z dwu okazów, z których jeden zebrany przez T. Trellę, znajduje się w jego zbiorze oraz drugi znaleziony przez M. Nunberga w Zamojszczyźnie i oznaczony przez H. Wagnera, uległ zniszczeniu wraz z jego zbiorami w czasie II Wojny Światowej. Biologia i cykl rozwojowy tego ryjkowca nie są znane. Według T. Trelli (1936) żyje prawdopodobnie na żmijowcu zwyczajnym - Echium vulgare L., roślinie rosnącej na suchych wzgórzach, miedzach i miejscach kamienistych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Roztocze: Zamojszczyzna (Smreczyński 1974); Beskid Wschodni: Żurawica (Trella 1936, Smreczyński 1974, Mazur M. 1994), okolice Przemyśla (Smreczyński 1955, Smreczyński 1955c, Petryszak 1982); Polska (Wagner H. 1944c, Mroczkowski i Stefańska 1992)

Uwagi:
Beskid Wschodni: Żurawica - locus typicus! dla Ceutorrhynchus smreczynskii Trella