Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mogulones venedicus (Weise, 1879b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący wschodnią i środkową część Europy, sięgający na zachód po Brandenburgię, Czechy i wschodnią Austrię. W Polsce należy do rzadkości; notowano go z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Żyje w miejscach wilgotnych na niezapominajce błotnej - Myosotis palustris (L.) Nathorst, rosnącej na wilgotnych łąkach i brzegach wód, ponadto w miejscach suchych na niezapominajce polnej - Myosotis arvensis (L.) Hill., występującej na polach, wzgórzach i lasach oraz na niezapominajce piaskowej - M. micrantha Pall., rosnącej na polach, wzgórzach i piaskach. Postacie dojrzałe spotykano również na żmijowcu zwyczajnym - Echium vulgare L. i ostrzeniu pospolitym - Cynoglossum officinale L., występujących na suchych wzgórzach, miedzach i przydrożach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Siekierki woj. Szczecin (Wagner H. 1944b); Nizina Mazowiecka: Mlądz kolo Otwocka (Smreczyński 1929, Smreczyński 1932, Smreczyński 1950), Zegrze (Smreczyński 1950); Podlasie: Mrozy (Smreczyński 1932); Wyżyna Lubelska: Opoka Duża woj. Tarnobrzeg (Cmoluch 1981, Cmoluch 1986b); Beskid Wschodni: Winna Góra koło Przemyśla (Trella 1934, Smreczyński 1950, Mazur M. 1994); Polska (Horion 1951, Lucht 1987, Tempére i Péricart 1989, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); Polska Środkowa (Smreczyński 1974); Polska północno-wschodnia (Dieckmann 1972, Smreczyński 1974)