Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sirocalodes quercicola (Paykull, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Szeroko rozpowszechniony gatunek w Europie prócz obszarów północnych Fennoskandii, notowany ponadto z Kaukazu. W Polsce poławiany rzadko i sporadycznie, notowany z nielicznych stanowisk tylko w dziesięciu krainach. Występuje głównie na glebach wapiennych. Poławiany na polach, pastwiskach, miejscach ruderalnych i w ogrodach. Żyje na dymnicy pospolitej - Fumaria officinalis L. Larwa żeruje w części podstawowej łodygi, powodując na niej wyrosła; przeobrażenie odbywa w ziemi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Wagner H. 1944c), Siekierki woj. Szczecin (Wagner H. 1944c); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879, Smreczyński 1974), Olsztyn (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1883); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1887, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1919, Kolbe W. 1921b, Polentz 1933, Smreczyński 1974), Złotoryja (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska: Szaniec koło Buska Zdroju (Mazur M. 1994e); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1959, Cmoluch 1963, Smreczyński 1974, Mazur M. 1983, Cmoluch i in. 1990, Cmoluch i in. 1992); Roztocze (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kania 1991b), Podlesie koło Nowej Rudy (Wanat M.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Północna (Koch K. 1992); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)