Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Calosirus terminatus (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący południową, zachodnią i środkową część Europy; notowany ponadto z Danii i ze Skanii (południowej prowincji Szwecji) oraz Algierii i Maroka. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym niżu i wyżynach oraz w niższych położeniach górskich, nie jest jednak jeszcze notowany z ośmiu krain. Występuje na suchych i wilgotnych terenach - na łąkach, pastwiskach, miedzach, przydrożach, rumowiskach, miejscach ruderalnych, w lasach i zaroślach. Żyje na różnych dzikich i uprawnych baldaszkowatych - Umbelliferae, jak pietruszka zwyczajna - Petroselinum sativum Hoffm., marchew zwyczajna - Daucus carota L., świerząbek gajowy - Chaerophyllum temulum L., szczwół plamisty - Conium maculatum L., trybula leśna - Anthriscus silvestris (L.) Hoffm., kminek zwyczajny - Carum carvi L. i seler zwyczajny - Apium graveolens L. Larwy w czerwcu-lipcu żerują w ogonkach liściowych i łodygach, rzadko w szyi korzeniowej. Przepoczwarczenie odbywa się w glebie. Nowa generacja pojawia się od sierpnia. Ryjkowiec ten może wyrządzać szkody w uprawach marchwi, pietruszki, kminku i selerów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Woliński Park Narodowy - Warnowo (Stachowiak P. 1987b), Gdynia-Kolibki, Sopot (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie: Olsztyn (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wygoda (Osterloff 1883); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1919, Kolbe W. 1921b, Polentz 1939b, Polentz 1944), Stary Wołów (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1936e, Polentz 1937), Jastrzębie-Zdrój (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1974, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Knutelski 1991, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987, Petryszak 1991); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Łętowski 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Tartaczna Góra koło Zwierzyńca (Kuśka A.*), Krasnobród (Wanat M.*); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984); Sudety Zachodnie: Gołogłowy koło Kłodzka (Kania 1991b); Beskid Zachodni (Petryszak 1982, Petryszak 1993, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1995); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Łękawka koło Tarnowa (Petryszak i Lachowska 1995); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Knutelski i Skalski 1993, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)