Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Calosirus terminatus (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący południową, zachodnią i środkową część Europy; notowany ponadto z Danii i ze Skanii (południowej prowincji Szwecji) oraz Algierii i Maroka. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym niżu i wyżynach oraz w niższych położeniach górskich, nie jest jednak jeszcze notowany z ośmiu krain. Występuje na suchych i wilgotnych terenach - na łąkach, pastwiskach, miedzach, przydrożach, rumowiskach, miejscach ruderalnych, w lasach i zaroślach. Żyje na różnych dzikich i uprawnych baldaszkowatych - Umbelliferae, jak pietruszka zwyczajna - Petroselinum sativum Hoffm., marchew zwyczajna - Daucus carota L., świerząbek gajowy - Chaerophyllum temulum L., szczwół plamisty - Conium maculatum L., trybula leśna - Anthriscus silvestris (L.) Hoffm., kminek zwyczajny - Carum carvi L. i seler zwyczajny - Apium graveolens L. Larwy w czerwcu-lipcu żerują w ogonkach liściowych i łodygach, rzadko w szyi korzeniowej. Przepoczwarczenie odbywa się w glebie. Nowa generacja pojawia się od sierpnia. Ryjkowiec ten może wyrządzać szkody w uprawach marchwi, pietruszki, kminku i selerów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Woliński Park Narodowy - Warnowo Stachowiak P. 1987b
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Gdynia-Kolibki, Sopot Białooki P.*
KFP 21 Pojezierze Mazurskie Olsztyn Białooki P.*
KFP 21 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Góra Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910
KFP 21 Nizina Mazowiecka Warszawa-Wygoda Osterloff 1883
KFP 21 Dolny Śląsk Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1919, Kolbe W. 1921b, Polentz 1939b, Polentz 1944
KFP 21 Dolny Śląsk Stary Wołów Wanat M.*
KFP 21 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b
KFP 21 Górny Śląsk Kelch 1846, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1936e, Polentz 1937
KFP 21 Górny Śląsk Jastrzębie-Zdrój Kuśka A.*
KFP 21 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Smreczyński 1974, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Knutelski 1991, Pawłowski J. i in. 1994
KFP 21 Wyżyna Małopolska Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987, Petryszak 1991
KFP 21 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Łętowski 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992
KFP 21 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994
KFP 21 Roztocze Tartaczna Góra koło Zwierzyńca Kuśka A.*
KFP 21 Roztocze Krasnobród Wanat M.*
KFP 21 Nizina Sandomierska Puszcza Niepołomicka Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984
KFP 21 Sudety Zachodnie Gołogłowy koło Kłodzka Kania 1991b
KFP 21 Beskid Zachodni Petryszak 1982, Petryszak 1993, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1995
KFP 21 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934
KFP 21 Beskid Wschodni Łękawka koło Tarnowa Petryszak i Lachowska 1995
KFP 21 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Knutelski i Skalski 1993, Knutelski i Witkowski 1995
KFP 21 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 21 «Pomorze» Horion 1951
KFP 21 «Śląsk» Kuhnt 1912
KFP 21 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884