Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Pospolity gatunek, rozmieszczony w niemal całej Europie prócz skrajnych obszarów północnych, wykazywany poza tym ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Nowej Zelandii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w zachodniej i południowej części kraju. Występuje na terenach nizinnych i górzystych, sięgając do górnej granicy lasu. Łowiony pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, wśród pleśnieją­cego siana, słomy, opadłego listowia, na gałęziach leżących na ziemi, w stertach zestruganej kory, detrytusie, mrowiskach i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 13 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Poznań Szulczewski 1922
KFP 13 Dolny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 13 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 13 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Skały Panieńskie Kotula 1873
KFP 13 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 13 Wyżyna Małopolska Lgocki 1908
KFP 13 Nizina Sandomierska Ispina woj. Kraków Kotula 1872
KFP 13 Sudety Zachodnie Gerhardt 1910
KFP 13 Sudety Wschodnie Snieżnik Kłodzki Pax 1937
KFP 13 Beskid Zachodni Babia Góra Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968
KFP 13 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1923c
KFP 13 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 13 «Śląsk» Zebe G. 1853, Kolbe W. 1892, Kuhnt 1912, Arndt 1924
KFP 13 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 13 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 13 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873