Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trichosirocalus horridus (Panzer, 1801d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i południowej części Europy, docierający na wschód do krajów na Bliskim Wschodzie. Z dotychczasowych danych wynika, że ryjkowiec ten w Polsce ma rozerwany areał występowania; jest notowany z czterech krain na północy kraju oraz z dziesięciu krain na południu. Zasiedla miejsca suche i nasłonecznione - na polach, pastwiskach, miedzach, przydrożach, miejscach ruderalnych, pobrzeżach lasu oraz w zaroślach. Larwy żerują w dolnej części łodygi popłocha pospolitego - Onopordon acanthium L. W roślinie tej larwy znajdowano w czerwcu-sierpniu. Przepoczwarczenie na­stępuje w glebie. Postacie dojrzałe spotykano ponadto na innych złożonych - Compositae, jak oset zwisły - Carduus nutans L., oset kędzierzawy - C. crispus L., ostrożeń polny - Cirsium arvense (L.) Scop. i ostrożeń lancetowaty - C. lanceolatum (L.) Scop.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1886, Smreczyński 1974), Gdańsk-Przymorze (Białooki P.*); Pojezierze Pomorskie: Tczew (Lentz 1886), Bielinek nad Odrą (Neresheimer i Wagner H. 1939, Wagner H. 1944c), Siekierki woj. Szczecin (Wagner H. 1944c); Pojezierze Mazurskie (Smreczyński 1974); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz (Smreczyński 1974); Dolny Śląsk: Ziębice (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Wrocław-Świniary (Kania 1992), Wrocław-Huby (Wanat M.*); Wyżyna Małopolska: Kichary (Cmoluch i in. 1995); Wyżyna Lubelska: Lublin (Cmoluch 1972), Gródek (Mazur M. 1992); Roztocze: Zwierzyniec (Cmoluch 1972); Nizina Sandomierska: Księżpol koło Biłgoraja (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Wambierzyce (Koltze 1873); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Gostwica woj. Nowy Sącz (Petryszak 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Smreczyński 1974, Mazur M. 1994), góra Złota Góra koło Przemyśla (Mazur M. 1994b); Pieniny: Wąwóz Gorczyński (Petryszak 1980b, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilling 1845, Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1974); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)