Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mecinus circulatus (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w basenie Morza Śródziemnomorskiego, Europie Południowej i południowej części Europy Środkowej, docierający na północ po Wyspy Brytyjskie, Alzacją, Nadrenię, Belgię, Słowację i Węgry. W Polsce dotychczas nie stwierdzony, przed 110 laty wykazany z Modlina, z pewnością błędnie (Mroczkowski i Stefańska 1992). Spotykany na łąkach, pastwiskach, przydrożach, piaskach i pobrzeżach wód. Żyje na babce lancetowatej - Plantago lanceolata L. Larwy żerują w szyi korzeniowej.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Modlin (Osterloff 1883); Polska (Łomnicki M.A. 1913)