Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mecinus collaris Germar, 1821
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku ma wyraźny charakter dysjunkcyjny - areał północny obejmuje pas słonych wybrzeży Bałtyku, Morza Północnego i Atlantyku, a południowy przebiega równoleżnikowo wąskim pasem od Francji przez środkową część Europy po Mongolię i Bliski Wschód. W Polsce znany z nielicznych stanowisk leżących w dwunastu krainach, głównie na południu kraju. Występuje na łąkach, pastwiskach, miedzach, przydrożach, zboczach, pobrzeżach wód oraz na słonych łąkach nadmorskich i słonawiskach śródlądowych. Żyje na różnych gatunkach roślin z rodzaju babka - Plantago L. W czerwcu-lipcu samica składa jaja w szypułkę kwiatostanu. Larwy żerują w kwiatostanach powodując wrzecionowate wyrosła długości do 1 cm w górnej części szypułki, w sierpniu przepoczwarczają się wewnątrz wyrosła. Nowe pokolenie pojawia się w sierpniu-wrześniu, następnie zimuje.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Koch K. 1992); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żelisław (Osterloff 1883), okolice Poznania (Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Fort Śliwicki, Warszawa-Natolin (Smreczyński 1932); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Osterloff 1883, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska: Lisiniec koło Częstochowy (Petryszak 1991), Skowronno woj. Kielce (Mazur M. i Wanat 1994), Szymanowice (Cmoluch i in. 1995); Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa (Mazur M. 1992); Roztocze: rezerwat Łabunie (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Mazur M. 1992); Beskid Zachodni: Beskid Sądecki - Bereśnik (Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Winna Góra koło Przemyśla (Mazur M. 1994); Bieszczady: Połonina Caryńska (Kuśka A.*); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Witkowski 1995); Tatry (Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Pfeil 1857, Schilsky 1888, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)