Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mecinus heydenii Wencker in Wencker et Silbermann, 1866
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku jest ograniczony głównie do krajów środkowoeuropejskich; notowano go również z Danii i południowych prowincji Szwecji. W Polsce jest ryjkowcem mało znanym; wykazano go u nas po raz pierwszy w 1976 roku z jednego stanowiska, następnie z kilku stanowisk w czterech krainach w latach 1982, 1987, 1994 i 1996. Zamieszkuje pola, przydroża, żwirowiska, piaszczyste miejsca ruderalne i skały. Żyje na lnicy pospolitej - Linaria vulgaris (L.) Mill. Larwa żeruje w lipcu-sierpniu w łodydze powodując na niej nieznaczną, wrzecionowatą wyrosi, w której również odbywa przeobrażenie w sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielona Góra i okolice, Poznań (Stachowiak P. 1987), Grudziądz-Mniszek (Białooki P.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Białołęka Dworska (Cholewicka-Wiśniewska 1982); Puszcza Białowieska: Siemianówka i Bokówka koło Orzeszkowa (Wanat 1994); Dolny Śląsk: Pątnów Legnicki (Szypuła i Wanat 1996); Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa (Smreczyński 1976); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992)