Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gymnetron (Gymnetron) pirazzolii Stierlin, 1867
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Areał rozsiedlenia tego gatunku przebiega równoleżnikowo od wschodnich Niemiec, Słowacji, Austrii, Dalmacji i Albami poprzez Grecję i Rumunię po południowo-zachodnie obszary europejskiej części byłego ZSRR oraz Anatolie. W Polsce należy do rzadkości faunistycznych - jest znany dotychczas tylko z sześciu krain, przy czym ze Śląska Dolnego i Wzgórz Trzebnickich notowany na podstawie znalezisk z ubiegłego stulecia. Występuje na terenach piaszczystych. Żyje na babce piaskowej - Plantago indica L. Larwa żeruje w torebkach nasiennych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Siekierki i Cedynia woj. Szczecin (Neresheimer i Wagner H. 1939); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Neresheimer i Wagner H. 1935), Toruń-Podgórz (Białooki P.*), Tarnowa koło Turka (Kuśka A.*); Nizina Mazowiecka: Pomiechówek koło Modlina (Smreczyński 1956, Smreczyński 1976); Podlasie: Szostaki nad Biebrzą (Wanat M.*); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1872b, Letzner 1873, Letzner 1876, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Borowa koło Oleśnicy (Letzner 1876, Gerhardt 1910); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Schwarz E. 1872b, Reitter 1875, Reitter 1916, Kraatz 1876, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Franz 1936, Horion 1951, Smreczyński 1976, Petryszak 1982); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)

Uwagi:
Dolny Śląsk: — locus typicus!dla Gymnetron Schwarzii Letzn.