Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gymnetron (Gymnetron) plantaginis Eppelsheim, 1875d
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w południowo-wschodniej i środkowej części Europy, notowany ponadto z Anglii. W Polsce znany tylko z rezerwatu stepowego w Płutowie, gdzie był znaleziony przez W. Szymczakowskiego u podnóża zbocza na kępie szczawi - Rumex L. (Błażejewski 1969). Zdaje się, że to miejsce połowu było przypadkowe, gdyż według piśmiennictwa ryjkowiec ten żyje na innej roślinie. Jest nadzwyczajną rzadkością w naszej faunie; mimo intensywnych badań terenowych w ciągu ostatnich 25 lat, nikt z dość licznego grona koleopterologów nie opublikował wzmianki o powtórnym jego znalezieniu w naszym kraju. Z krajów sąsiednich notowano go z zachodniej i wschodniej części Niemiec oraz z Czech i Moraw. Bywa spotykany na łąkach, miedzach i suchych zboczach. Żyje na babce średniej - Plantago media L. Larwa żeruje w torebkach i żywi się niedojrzałymi nasionami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Płutowo woj. Toruń (Błażejewski 1969, Smreczyński 1976); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)