Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gymnetron (Gymnetron) rostellum (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i środkową część Europy oraz południową Fennoskandię; notowany nadto z Algierii i Maroka. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko, zarówno na niżu, jak i na wyżynach. Ryjkowiec ten jest poławiany od maja do listopada - na łąkach, pastwiskach, miedzach, przydrożach, brzegach wód oraz w lasach, zaroślach i rowach - według danych z piśmiennictwa na babce zwyczajnej - Plantago maior L., przetaczniku leśnym - Veronica officinalis L., przetaczniku bobowniczku - V. veccabunga L. i przetaczniku ożankowym - V. chamaedrys L. Jego biologia nie jest dokładniej poznana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879), Bielinek nad Odrą (Engel 1938); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1866, Lentz 1879, Smreczyński 1976); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b), Gorzewo (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1976), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1899, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Polentz 1943, Polentz 1949); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1949); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Smreczyński 1976, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1971, Smreczyński 1976, Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915), okolice Nowego Sącza (Koślińska 1963); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Smreczyński 1976); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1976)