Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Gymnetron (Gymnetron) veronicae (Germar, 1821)
Opis w KFP:
[tom 21]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w prawie całej Europie, docierający w Skandynawii do koła podbiegunowego. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, aczkolwiek nie jest jeszcze notowany z Pojezierza Pomorskiego i Wzgórz Trzebnickich, a dane o jego rozmieszczeniu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Podlasiu, Górnym Śląsku, w Sudetach Zachodnich i Wschodnich, Kotlinie Nowotarskiej i Tatrach opierają się na informacjach z ubiegłego stulecia. Zasiedla wilgotne i bagniste łąki, stawy, brzegi wód i rowy. Jako rośliny żywicielskie wymieniane są w piśmiennictwie różne gatunki przetaczników - Veronica L. Larwa żeruje w torebkach nasiennych powodując na nich małe nabrzmienia; żywi się niedojrzałymi nasionami.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Olsztyn (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie: Mrozy (Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1908, Gerhardt 1908c, Gerhardt 1908f, Gerhardt 1910, Pomorski 1984), Sulistrowiczki (Wanat M.*); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Mazur M. 1983, Knutelski 1991, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Mazur M. i Wanat 1994), Modlica koło Łodzi, Rogów koło Koluszek (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż (Cmoluch 1980), Zagaje Grzegorzewickie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1992, Cmoluch 1995, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1990, Cmoluch i in. 1992, Mazur M. 1992), Puławy (Białooki P.*); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: Osuchy woj. Zamość (Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854), Złoty Stok (Gerhardt 1890b); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Wachtl 1870, Wanka 1927, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991), Wisła-Łabajów (Kuśka A.*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni (Trella 1934, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995); Bieszczady (Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Lentz 1879); «ŚIąsk» (Gerhardt 1908e, Schilsky 1909, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b)