Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gymnetron (Rhinusa) asellus (Gravenhorst, 1807)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący głównie zachodnią, środkową i południową część Europy, sięgający na wschód po Kaukaz i Azję Mniejszą. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko zarówno na niżu, jak i na wyżynach. Zasiedla suche i ciepłe stanowiska na łąkach, ugorach, przydrożach, pobrzeżach lasu, zrębach, kamieńcach i słonecznych wzgórzach oraz w zaroślach. Biologia tego ryjkowca i cykl rozwojowy poznane są niedostatecznie. Według S. Smreczyńskiego (1976) żyje na różnych gatunkach dziewann - Verbascum L., na występujących u nas: dziewannie drobnokwiatowej - Verbascum thapsus L. i dziewannie kutnerowatej - V. phlomoides L. oraz na V. pulverulentum Vill. (nie znanej w Polsce). Natomiast G.A. Lohse i Th. Tischler (1983) podają, że w Europie Środkowej występuje ponadto na dziewannie pospolitej - Verbascum nigrum L. oraz na trzech innych gatunkach dziewann (nie rosnących u nas). Larwa odbywa rozwój w torebce nasiennej, powodując jajowatą lub wrzecionowatą wyrosi, gdzie się przepoczwarcza.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Węgrzecki 1932); Pojezierze Pomorskie: Lębork (Lüllwitz 1914), nadl. Dębowo - rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: nadl. Ruda — rezerwat Szumny Zdrój (Gotwald 1968), Kurki koło Olsztynka (Wanat 1994, Smreczyński 1976); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Schmidt H. 1918b, Lüllwitz 1916, Szulczewski 1922), Toruń, Wrzosy, Koniuchy, Podgórz, Czerniewice (Białooki P.*), Stawno koło Milicza (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1976), Rogoźno koło Łowicza (Wanat M.*); Podlasie: Szostaki nad Biebrzą (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pomorski 1984), Wrocław-Huby (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kawodrza woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: rezerwat Węże koło Działoszyna (Kuśka A.*); Góry Świętokrzyskie: Przymiarki (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Smreczyński 1976, Petryszak 1982, Mazur M. 1992); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918, Cmoluch i in. 1994); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Smreczyński 1976, Petryszak 1982); Polska (Schönherr 1838, Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Letzner 1871, Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Smreczyński 1976, Petryszak 1982); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)

Uwagi:
Polska: — terra typica!dla G. polonicus Rosensch.