Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gymnetron (Rhinusa) asellus (Gravenhorst, 1807)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący głównie zachodnią, środkową i południową część Europy, sięgający na wschód po Kaukaz i Azję Mniejszą. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko zarówno na niżu, jak i na wyżynach. Zasiedla suche i ciepłe stanowiska na łąkach, ugorach, przydrożach, pobrzeżach lasu, zrębach, kamieńcach i słonecznych wzgórzach oraz w zaroślach. Biologia tego ryjkowca i cykl rozwojowy poznane są niedostatecznie. Według S. Smreczyńskiego (1976) żyje na różnych gatunkach dziewann - Verbascum L., na występujących u nas: dziewannie drobnokwiatowej - Verbascum thapsus L. i dziewannie kutnerowatej - V. phlomoides L. oraz na V. pulverulentum Vill. (nie znanej w Polsce). Natomiast G.A. Lohse i Th. Tischler (1983) podają, że w Europie Środkowej występuje ponadto na dziewannie pospolitej - Verbascum nigrum L. oraz na trzech innych gatunkach dziewann (nie rosnących u nas). Larwa odbywa rozwój w torebce nasiennej, powodując jajowatą lub wrzecionowatą wyrosi, gdzie się przepoczwarcza.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Węgrzecki 1932
KFP 21 Pojezierze Pomorskie Lębork Lüllwitz 1914
KFP 21 Pojezierze Pomorskie nadl. Dębowo - rezerwat Kozielec Gotwald 1968
KFP 21 Pojezierze Mazurskie nadl. Ruda — rezerwat Szumny Zdrój Gotwald 1968
KFP 21 Pojezierze Mazurskie Kurki koło Olsztynka Wanat 1994, Smreczyński 1976
KFP 21 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Schmidt H. 1918b, Lüllwitz 1916, Szulczewski 1922
KFP 21 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Toruń, Wrzosy, Koniuchy, Podgórz, Czerniewice Białooki P.*
KFP 21 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Stawno koło Milicza Wanat M.*
KFP 21 Nizina Mazowiecka Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1976
KFP 21 Nizina Mazowiecka Rogoźno koło Łowicza Wanat M.*
KFP 21 Podlasie Szostaki nad Biebrzą Wanat M.*
KFP 21 Puszcza Białowieska Wanat 1994
KFP 21 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pomorski 1984
KFP 21 Dolny Śląsk Wrocław-Huby Wanat M.*
KFP 21 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 21 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kawodrza woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 21 Wyżyna Małopolska rezerwat Węże koło Działoszyna Kuśka A.*
KFP 21 Góry Świętokrzyskie Przymiarki Kuśka 1989c
KFP 21 Wyżyna Lubelska Smreczyński 1976, Petryszak 1982, Mazur M. 1992
KFP 21 Roztocze Florianka woj. Zamość Tenenbaum 1918, Cmoluch i in. 1994
KFP 21 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934, Smreczyński 1976, Petryszak 1982
KFP 21 Polska Schönherr 1838, Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 21 «Pomorze» Horion 1951
KFP 21 «Prusy» Horion 1951
KFP 21 «Śląsk» Letzner 1871, Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Smreczyński 1976, Petryszak 1982
KFP 21 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 21 «Brama Morawska» Petryszak 1982

Uwagi:
Polska: — terra typica!dla G. polonicus Rosensch.