Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gymnetron (Rhinusa) bipustulatum (Rossi, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i południowej części Europy, wykazywany ponadto z Algierii, Turcji i Syrii. W Polsce jest notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk, przy tym dane z niektórych krain opierają się tylko na pojedynczych znaleziskach. Spotykany na polach, przydrożach, przychaciach, piaszczystych i mulistych brzegach wód, w lasach i zaroślach. Żyje na lnicy pospolitej - Linaria vulgaris (L.) Mill., namulniku brzegowym – Limosella aquatica L. oraz trędowniku bulwiastym - Scrophularia nodosa L. Postacie dojrzałe poławiano na roślinach od maja do września. Samica w czerwcu-lipcu składa wiele jaj do jednego owocka. Larwy żerują w torebkach nasiennych i żywią się niedojrzałymi nasionami. Z końcem lipca pojawiają się poczwarki, wykazujące dużą ruchliwość. Stadium poczwarki trwa około dwóch tygodni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Janowiec (Szulczewski 1922, Tenenbaum 1931); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1931, Smreczyński 1976); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Gerhardt 1912, Kolbe W. 1918), Gościca koło Paczkowa (Kuśka A.*), Wrocław-Wojnów (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: okolice Międzyborza (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1981), Rudy (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Łomnicki M.A. 1904, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1931, Smreczyński 1976, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Kinelski i Szujecki 1959), Pabianice (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Kinelski i Szujecki 1959, Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Smreczyński 1956, Smreczyński 1976, Cmoluch 1992); Roztocze: Horyszów Polski koło Zamościa (Stachowiak P.*); Sudety Zachodnie: Jelenia Góra (Polentz 1943); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Wanka 1927, Smreczyński 1956, Petryszak i Biliński 1978); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Reitter 1870, Seidlitz 1891, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Smreczyński 1976); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)