Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria lapponica (Zetterstedt, 1838)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozmieszczony głównie w Fennoskandii i Karelii, gdzie sięga do skrajnych prowincji północnych, notowany poza tym z nielicznych stanowisk w Danii, Francji, północnych Włoszech, Chorwacji, Banacie i Siedmiogrodzie, poza obszarem północnym wszędzie bardzo rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo spotykany. Dotychczas nie znany z obu krajów niemieckich i Austrii. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Wykazany ogólnikowo, nie wiadomo na jakiej podstawie, z byłej guberni piotrkowskiej. Wobec braku udokumentowanych danych nie zalicza się omawianego gatunku do chrząszczy krajowych.. Zasiedla głównie lasy pierwotne w rejonach górzystych. Przebywa zwykle na dolnej stronie hub, pod odstającą korą, na uschniętych gałęziach i w próchnicy koło starych drzew.
[tom 22]
Gatunek borealno-górski, szeroko rozsiedlony w Fennoskandii, gdzie sięga daleko poza koło podbiegunowe, notowany także z Karelii i Danii; w południowej części areału wykazany głównie z terenów górzystych i podgórzy na Słowacji, Morawach, w Austrii, we Francji, w północnych Włoszech, Chorwacji, Banacie i Siedmiogrodzie. W Polsce notowany w 1915 r. z Ziemi Piotrkowskiej, ale z braku udokumentowanych danych nie zaliczony do fauny krajowej. Obecnie niedawno wykazany z trzech krain na podstawie złowionych niewielu okazów. Występuje głównie w lasach o pierwotnym charakterze oraz w starych parkach. Poławiany na suchych gałęziach, pod zapleśniałą korą, w detrytusie oraz na hubach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
«Gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Borowiec i in. 1992, Majewski T. [2] 1997b); Góry Świętokrzyskie: rezerwat Zamczysko (Rücker i Borowiec 1991), Święty Krzyż (Rücker i Borowiec 1991, Majewski T. [2] 1997b); Roztocze: Bukowa Góra koło Zwierzyńca (Majewski T. [2] 1997b); «Karpaty» (Koch K. 1989b)