Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gymnetron (Rhinusa) herbarum Brisout, 1862b
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem Europę Południową oraz południową część Europy Środkowej, ponadto wykazany z Algierii i Maroka. Notowany przed 140 laty z jednego stanowiska na Śląsku Górnym, ale wzmianka ta budziła wątpliwości, gdyż ryjkowiec ten nie został zaliczony ani do chrząszczy śląskich (Gerhradt 1910), ani do chrząszczy naszego kraju (M. Łomnicki 1913, Smreczyński 1976). Według informacji samego autora doniesienie z Horyszowa Polskiego koło Zamościa (P. Stachowiak 1986) oparte było na błędnym oznaczeniu wyjątkowo nietypowego okazu Gymnetron (Rh.) bipustulatum (Rossi) (P. Stachowi ak*).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856)

Uwagi:
Górny Śląsk: Wykazany omyłkowo - Roztocze: Horyszów Polski koło Zamościa (P. Stachowiak 1986).