Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gymnetron (Rhinusa) hispidum Brullé, 1832
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, sięgający na północ po Danię i trzy południowe prowincje Szwecji, a na wschód po Ukrainę i Anatolie. Aczkolwiek ryjkowiec ten był kilkakrotnie notowany z Polski, głównie na podstawie informacji o jego znalezieniu w ubiegłym stuleciu, S. Smreczyński (1976) wyraził opinię że nie był on znaleziony w naszym kraju. Autor ten prawdopodobnie sądził, że opublikowane dane oparte były na błędnych oznaczeniach, natomiast M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) zaliczają omawiany gatunek do fauny krajowej stwierdzając, że dane o występowaniu tego ryjkowca wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Stanowisko to należy nadal utrzymać, gdyż jest notowany współcześnie z sąsiednich krajów - Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy. Spotykany na polach, przydrożach, żwirowiskach i ciepłych zboczach. Larwy żerują w dolnej i środkowej części łodygi lnicy pospolitej - Linaria vulgaris (L.) Mill. oraz lnicy małej - L. minor (L.) Desf., powodując powstanie dużych okrągławych wyrośli, zamieszkałych niekiedy przez większą liczbę osobników. Postacie dojrzałe łowiono ponadto na lnicy kreskowanej - Linaria repens (L.) Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879, Smreczyński 1976); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Grochów (Osterloff 1883); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kulczyński W. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b)