Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gymnetron (Rhinusa) linariae (Panzer, 1796b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w Europie od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii po kraje śródziemnomorskie i południowe obszary europejskiej części byłego ZSRR. W Polsce zasiedla prawdopodobnie cały obszar z wyjątkiem wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze notowany z Podlasia, Niziny Sandomierskiej, Sudetów Zachodnich, Kotliny Nowotarskiej i Tatr. Występuje na suchych i ciepłych stanowiskach - na polach, przydrożach, pastwiskach, żwirowiskach, miejscach ruderalnych, piaskach nadmorskich oraz nasłonecznionych zboczach i w zaroślach. Żyje na różnych gatunkach lnic, jak lnica pospolita - Linaria vulgaris (L.) Mill., lnica janowcowata - L. genistifolia (L.) Mill., lnica wonna - L. odora Chavan i lnica kreskowana - L. repens (L.) Mill. Postacie dojrzałe spotykano na roślinach od maja do października. Larwy żerują w lipcu-wrześniu na korzeniach, powodując nieregularne wyrosła. Przepoczwarczenie obserwowano od lipca do września w wyroślach. Stadium poczwarki trwa 2-3 tygodnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: okolice Gdańska (Brischke 1882), Koszalin (Lüllwitz 1916, Hedicke 1918), Chałupy (Węgrzecki 1932); Pojezierze Pomorskie (Rübsaamen 1901); Pojezierze Mazurskie: Myszyniec (Szulczewski 1936), Giżycko (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Schumann 1908, Schmidt H. 1909b, Dittrich i Schmidt 1913, Szulczewski 1922, Szulczewski 1928, Szulczewski 1930, Michalski A. 1965), Toruń-Koniuchy (Białooki P.*), Stawno koło Milicza (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1883, Konopacka 1921, Smreczyński 1932, Kapuściński 1947, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Schmidt H. 1909b), Pątnów Legnicki, Kamieniec Wrocławski (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Schmidt H. 1909b); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b), Maków koło Raciborza, Rydułtowy (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Mazur M. 1983), Podlesice koło Zawiercia (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1932, Wanat 1987, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995), Góry Pieprzowe (Kuśka A.*); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1988); Roztocze (Tenenbaum 1918, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Łętowski 1981, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego, Józefów Biłgorajski (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853), rezerwat Góra Gipsowa koło Kietrza (Kuśka A.*); Beskid Zachodni: Milówka (Łomnicki M.A. 1886), Ochotnica Dolna (Knutelski i Petryszak 1995), Gorce - pasmo Lubania (Knutelski i Witkowski 1995); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Mazur M. 1994); Bieszczady: Wola Michowa (Stachowiak P. 1994); Pieniny: Wąwóz Sobczański (Knutelski i Petryszak 1995, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Schilling 1846, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gałicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b)