Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gymnetron (Rhinusa) tetrum (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony w basenie Morza Śródziemnego, w południowej i środkowej części Europy, sięgający na wschód po środkowe i południowe obszary europejskiej części byłego ZSRR i Syberię; notowany poza tym z Ameryki Północnej. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Jest ryjkowcem kserotermofilnym, spotykanym na łąkach, przydrożach, murawach, miejscach ruderalnych, kamieńcach, w nasłonecznionych zaroślach, na wzgórzach i skałach. Żyje na różnych dziewannach, jak dziewanna pospolita - Verbascum nigrum L., dziewanna drobnokwiatowa - V. thapsus L., dziewanna firletkowa - V. lychnitis L. i dziewanna kutnerowata - V. phlomoides L. Postacie dojrzałe poławiano na roślinach od maja do wrześmia. Larwy żerują w torebkach nasiennych i żywią się nasionami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Stegna (Brischke 1889), Mielno woj. Koszalin (Labler 1920, Kleine 1940), Gdynia-Port (Białooki P.*); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Stachowiak P. 1994b), nadl. Dębowo - rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879), Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Stachowiak P. 1984), Ruda Milicka (Kania J.*), Glinki koło Torunia, Burzenin nad Wartą, Stawno koło Milicza (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Tenenbaum 1923, Smreczyński 1932, Smreczyński 1960, Szujecki 1959), Rogoźno koło Łowicza (Wanat M.*); Podlasie: Szostaki nad Biebrzą (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pomorski 1984); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870), Górki Śląskie koło Raciborza, Ligota Dolna koło Góry Świętej Anny, Rybnik (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Lgocki 1908, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994), Olsztyn koło Częstochowy, Podlesice koło Zawiercia, rezerwat Węże koło Działoszyna (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Mazur M. 1994e, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995), Pabianice, Inowłódz, Sulejów (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Mazur M. 1992); Roztocze (Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Józefów Biłgorajski (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854); Beskid Zachodni: Skoczów (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1938); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)