Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gymnetron (Rhinusa) thapsicola (Germar, 1821)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony we wszystkich krajach środkowoeuropejskich; notowany nadto z Danii, dwu południowych prowincji Szwecji oraz z Belgii, Francji, północnych i środkowych Włoch i Grecji. W Polsce notowany z pojedynczych stanowisk w tylko pięciu krainach, ale głównie na podstawie znalezisk w ubiegłym stuleciu; ostatnia wzmianka o spotkaniu go w naszym kraju opublikowana była przed 90 laty. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne, występowanie tego ryjkowca chyba nie budzi wątpliwości, tym bardziej, że jest notowany współcześnie z krajów sąsiednich (Niemcy, Czech, Czechy i Słowacja). Występuje na polach, przydrożach, żwirowiskach, nasłonecznionych brzegach lasu, wzgórzach i skałach. Żyje na lnicy pospolitej - Linaria vulgaris (L.) Mill., dziewannie drobnokwiatowej - V. thapsus L. Larwa żeruje w łodydze powodując na niej owalne, wielokomorowe wyrosła długości 2-3 cm.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1883); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Lentz 1879); «Śląsk» (Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1976)