Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Miarus (Miaromimus) distinctus (Boheman in Schönherr, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek szeroko rozmieszczony od Francji i północnych Włoch poprzez środkową i wschodnią część Europy po Syberię i Mandżurię. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w jedenastu krainach, przy tym dane o jego występowaniu na Pobrzeżu Bałtyku, Nizinie Mazowieckiej, Wzgórzach Trzebnickich, Śląsku Górnym i w Sudetach Wschodnich opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla suche i ciepłe miejsca na łąkach, miedzach, przydrożach, w widnych lasach i zaroślach, na zrębach i nasłonecznionych zboczach. Żyje na różnych dzwonkach - Campanula L., jak dzwonek skupiony - Campanula glomerata L., dzwonek pokrzywolistny - C. trachelium L., dzwonek szerokolistny - C. latifolia L., dzwonek brzoskwiniolistny - C. persicifolia L. i dzwonek rapunkuł - C. rapunculus L. Larwa żeruje w torebkach nasiennych i żywi się nasionami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1866); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Mosina (Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1883); Puszcza Białowieska: Białowieża (Smreczyński 1950, Smreczyński 1956, Smreczyński 1976), Białowieski Park Narodowy (Gotwald 1968, Karpiński 1949d, Wanat 1994); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: Marchocice (Smreczyński 1956), okolice Miechowa (Smreczyński 1976, Mazur M. 1983, Petryszak 1991, Cmoluch i in. 1995); Wyżyna Lubelska (Smirnov 1910b, Cmoluch 1971, Smreczyński 1976, Petryszak 1982, Mazur M. 1983), Czumów koło Hrubieszowa (Wanat M.*); Roztocze: Panasówka woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Bach 1854); Beskid Zachodni: Wisła (Stefek 1939); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Lentz 1879, Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Gutfleisch 1859, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)