Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Miarus (Miaromimus) graminis (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony w Europie od południowych obszarów Fennoskandii po kraje śródziemnomorskie, docierający na wschód do Syberii, Kaukazu i Syrii. W Polsce, chociaż nie notowany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju, od Bałtyku aż po Tatry. Występuje na łąkach, miedzach, zrębach, suchych wzgórzach, w rowach, zaroślach i widnych lasach. Żyje na dzwonku brzoskwiniolistnym - Campanula persicifolia L., dzwonku okrągłolistnym - C. rotundifolia L. i dzwonku skupionym - C. glomerata L. Larwa żeruje i odbywa rozwój w torebkach nasiennych; żywi się nasionami, nie powodując wyrośli.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 21 Pojezierze Mazurskie Ełk Lentz 1879
KFP 21 Nizina Mazowiecka Warszawa-Wawer, Brwinów Smreczyński 1932
KFP 21 Nizina Mazowiecka nadl. Ostrów Mazowiecka - uroczysko Biel Szujecki 1959
KFP 21 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Wanat 1994
KFP 21 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b, Wanat 1994
KFP 21 Dolny Śląsk Wrocław-Wojnów Wanat M.*
KFP 21 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910
KFP 21 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1939b, Stefek 1939
KFP 21 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994
KFP 21 Wyżyna Małopolska Cmoluch i in. 1975, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. 1994e, Mazur M. i Wanat 1994, Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995
KFP 21 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Łętowski 1981, Mazur M. 1992, Wanat 1994
KFP 21 Wyżyna Lubelska Tarnogóra koło Izbicy, Opoka Duża koło Annopola Wanat M.*
KFP 21 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994
KFP 21 Roztocze Machnów Kuśka A.*
KFP 21 Nizina Sandomierska Bolestraszyce koło Przemyśla Wanat M.*
KFP 21 Sudety Zachodnie Bukowiec woj. Jelenia Góra Gerhardt 1901, Gerhardt 1910
KFP 21 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934
KFP 21 Beskid Wschodni Moszczaniec woj. Krosno Petryszak i in. 1993
KFP 21 Beskid Wschodni Przemyśl Białooki P.*
KFP 21 Bieszczady Petryszak 1977, Stachowiak P. 1994
KFP 21 Bieszczady Połonina Caryńska Kuśka A.*
KFP 21 Bieszczady Zatwarnica Wanat M.*
KFP 21 Tatry Skorusi Żleb, Polana Chochołowska Knutelski i Kuśka 1991
KFP 21 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 21 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857
KFP 21 «Śląsk» Schilling 1846, Zebe G. 1853, Reitter 1870, Kuhnt 1912
KFP 21 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 21 «Beskid Niski» Petryszak i in. 1993