Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Miarus (Miaromimus) plantarum (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu; opisany z Francji i notowany z nielicznych stanowisk w południowej części Europy oraz z Algierii i Maroka. Współcześnie nie jest zaliczany do chrząszczy środkowoeuropejskich. Wykazany ogólnikowo z Polski na podstawie dawnego piśmiennictwa opartego na zeszłowiecznych znaleziskach w trzech krainach. Występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje na suchych łąkach, miedzach, ugorach, zrębach i w zaroślach. Żyje na dzwonku jednostronnym - Campanula rapunculoides L. i zerwie kulistej - Phyteuma orbiculare L. Imagines żeruje na kwiatach, a larwa w torebkach nasiennych żywi się nasionami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: