Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Miarus (Miaromimus) plantarum (Germar, 1824)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu; opisany z Francji i notowany z nielicznych stanowisk w południowej części Europy oraz z Algierii i Maroka. Współcześnie nie jest zaliczany do chrząszczy środkowoeuropejskich. Wykazany ogólnikowo z Polski na podstawie dawnego piśmiennictwa opartego na zeszłowiecznych znaleziskach w trzech krainach. Występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje na suchych łąkach, miedzach, ugorach, zrębach i w zaroślach. Żyje na dzwonku jednostronnym - Campanula rapunculoides L. i zerwie kulistej - Phyteuma orbiculare L. Imagines żeruje na kwiatach, a larwa w torebkach nasiennych żywi się nasionami.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu: