Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Miarus (Miaromimus) plantarum (Germar, 1824)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu; opisany z Francji i notowany z nielicznych stanowisk w południowej części Europy oraz z Algierii i Maroka. Współcześnie nie jest zaliczany do chrząszczy środkowoeuropejskich. Wykazany ogólnikowo z Polski na podstawie dawnego piśmiennictwa opartego na zeszłowiecznych znaleziskach w trzech krainach. Występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje na suchych łąkach, miedzach, ugorach, zrębach i w zaroślach. Żyje na dzwonku jednostronnym - Campanula rapunculoides L. i zerwie kulistej - Phyteuma orbiculare L. Imagines żeruje na kwiatach, a larwa w torebkach nasiennych żywi się nasionami.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Puck Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932
KFP 21 Dolny Śląsk Wrocław Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 21 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 21 Polska Smreczyński 1976, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 21 «Prusy» Lentz 1857, Łomnicki M.A. 1913
KFP 21 «Śląsk» Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Smreczyński 1976, Petryszak 1982