Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Miarus (Miarus) abnormis Solari, 1947
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek górski, notowany z Alp Nadmorskich, Alp Południowych i Karpat. W Polsce odkryty stosunkowo niedawno; znaleziony dotychczas w trzech południowych krainach. Spotykany w dolinach rzek i potoków, na halach i murawach aż do strefy kosówki. Imagines poławiano na różnych dzwonkowatych - Campanulaceae oraz kwiatach różaneczników - Rhododendron L. Larwy odbywają rozwój prawdopodobnie w torebkach nasiennych dzwonka brodatego - Campanula barbata L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Knutelski S. 1993b. Nowe stanowiska niektórych rzadko spotykanych w Polsce ryjkowcowatych (Coleoptera, Curculionidae). Wiad. Ent., Poznań, 12, str. 25-30. – F.

Knutelski S. i T. Skalski. 1993. Fauna ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) polskiej części Magury Spiskiej. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Zool., Kraków, 38, str. 181-208, 2 rys. – F.

Knutelski S. i Z. Witkowski. 1995. Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea) obszaru przyszłych zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne oraz przyległych pasm karpackich. Pieniny - Przyroda i Człowiek. Tom 4. Krościenko n/D., str. 59-76, 2 rys. – F.

Kuśka A. 1987.{1} Ryjkowce Coleoptera, Curculionidae polan reglowych Tatr Polskich. Parki Nar. Rez. Przyr., Bialowieża, 7 (2)-1986, str. 47-60, 1 rys. – F.

Lohse G. A. i Th. Tischler. 1983. 30. U. Fam. Mecininae. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 11. Krefeld, str. 259-283, ill. – F.

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Mroczkowski M. i J. Stefańska. [1992]. Coleoptera – Chrząszcze. W opracowaniu zbiorowym pod redakcją J. Razowskiego «Wykaz zwierząt Polski», Tom III. Kraków, str. 7–197. Uwaga. Na stronicy tytułowej błędna data wydania: 1991. Pierwszą korektę autorzy przeprowadzili w lutym 1992, właściwą datą wydania jest wrzesień 1992 – miesiąc, w którym pierwsze egzemplarze były dostępne. – F.

Petryszak B. 1979. Miarus abnormis Solari, 1947, nowy dla fauny Polski ryjkowiec (Coleoptera, Curculionidae). Pol. Pismo Ent., Wrocław, 49, str. 663–666, 2 rys. – F.

Petryszak B. 1982. Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) Beskidu Sądeckiego. Rozpr. Habil. UJ, Kraków, 68, 204 str., 29 rys. – F.