Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria longicollis (Zetterstedt, 1838)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozpowszechniony w zachodniej, północnej i środkowej Europie oraz w europejskiej części ZSRR, sięgający na południe po Włochy, Dalmację, Bośnię i Siedmiogród, przy czym w południowej części zasięgu gatunkowego występuje głównie w górach. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze znany z niektórych krain. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, sięgając do strefy subalpejskiej. Żyje na pleśniach rozwijających się na drewnie pieńków i pni starych drzew, pod zmurszałą korą drzew iglastych i liściastych, w stertach zestruganej kory sosnowej oraz w gniazdach mrówek Formica rufa L. i Lasius fuliginosus (LatR.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 13 Pobrzeże Bałtyku Puck Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 13 Pobrzeże Bałtyku Słowiński Park Narodowy Kaczmarek S. 1981
KFP 13 Pojezierze Pomorskie Szczecin Bach 1849, Gutfleisch 1859
KFP 13 Pojezierze Pomorskie nadleśnictwo Dretyń woj. Słupsk Kaczmarek S. 1977
KFP 13 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Grodzisk Wielkopolski Szulczewski 1922
KFP 13 Nizina Wielkopolsko-Kujawska nadleśnictwo Zielonka koło Poznania Wiśniewski 1967
KFP 13 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1902, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910
KFP 13 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871
KFP 13 Wzgórza Trzebnickie koło Międzyborza Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 13 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 13 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Lgocki 1908
KFP 13 Wyżyna Małopolska rezerwat Świnia Góra Karpiński 1963
KFP 13 Wyżyna Lubelska nadleśnictwo Gościeradów Mazur S. 1973b
KFP 13 Roztocze Obrocz i Ulów woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 13 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Kolbe W. 1907, Gerhardt 1910
KFP 13 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853
KFP 13 Beskid Zachodni Mogilany pod Krakowem Kotula 1873
KFP 13 Beskid Zachodni Cieszyn Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 13 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1923c
KFP 13 Polska Nowicki M. 1873b, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961
KFP 13 «Pomorze» Schilsky 1909
KFP 13 «Prusy» Zebe G. 1853, Horion 1961
KFP 13 «Śląsk» Kuhnt 1912, Arndt 1924, Wanka 1927
KFP 13 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 13 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 13 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Letzner 1879