Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Miarus (Miarus) campanulae (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek borealno-górski, notowany z Danii, Fennoskandii (w Szwecji po najdalsze północne prowincje), krajów bałtyckich oraz wyższych gór Europy Środkowej i Pirenejów. W Polsce nie został dotąd stwierdzony w sposób pewny, a wszystkie dotychczasowe dane odnoszą się przypuszczalnie do zbiorczego gatunku Miarus (M.) campanulae (L.), obejmującego bliźniacze gatunki - Miarus (M.) ajugae (Herbst), Miarus (M.) campanulae (L.) i Miarus (M.) monticola Petri, a konkretnie do Miarus (M.) ajugae (Herbst). Prawidłowe oznaczenie tych gatunków jest możliwe po zbadaniu samczych aparatów kopulacyjnych. W najnowszych opracowaniach (Z. Witkowski 1969, Pawłowski i inni1994, Wanat 1994) wymieniany jest tylko M. (M.) ajugae (Herbst). Wprawdzie M. (M.) campanulae (L.) jest podany obok M. (M.) ajugae (Herbst) z Kątów na Roztoczu przez Cmolucha, Łętowskiego i Mindę-Lechowską (1994) (= Wieprzecka Góra koło Kątów II), ale na tym stanowisku wielokrotnie łowił ryjkowce M. Wanat, zbierając tam zawsze tylko M. (M.) ajugae (Herbst) (M. Wanat*). Występowanie Miarus (M.) campanulae (L.) w Polsce jest wysoce prawdopodobne w północnej części kraju i w wysokich górach, zwłaszcza w Karkonoszach i Tatrach. Jako rośliny żywicielskie tego ryjkowca były podawane w piśmiennictwie dzwonkowate (Campanulaceae).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Brischke 1882, Brischke 1888, Lüllwitz 1916, Hedicke 1918, Węgrzecki 1932, Kapuściński 1937b, Smreczyński 1957c); Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębowo - rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: nadl. Wigry — rezerwat Wasilczyki (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Schmidt H. 1909b, Dittrich i Schmidt 1913, Szulczewski 1922, Szulczewski 1933, Kapuściński 1937b, Michalski A. 1965); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Kapuściński 1947, Szujecki 1959); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b, Karpiński 1949d, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Hieronymus 1890, Schmidt H. 1909b, Dittrich i Schmidt 1913); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Witkowski Z. 1969); Wyżyna Lubelska (Pogorzelska-Lipnicka 1958, Miczulski 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch i Kowalik 1964, Fedorko 1966, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie (Hieronymus 1890, Schmidt H. 1909b, Dittrich i Schmidt 1913); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Niezabitowski 1905, Smreczyński 1932, Kapuściński 1937b, Stefek 1939); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Bieszczady (Kapuściński 1937b); Tatry (Łomnicki M.A. 1886, Kapuściński 1937b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lipa i in. 1977, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Smreczyński 1957c); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1846, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1966); «Galicja» (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Smreczyński 1957c); «Sudety» (Smreczyński 1957c, Smreczyński 1973b, Hoffmann 1958)